GDPR / AVG

"De Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG" maar beter gekend onder "GDPR") is op 24 mei 2016 in werking getreden, maar er wordt een overgangsperiode van 2 jaar voorzien. De Privacycommissie, bedrijven en organisaties krijgen tot 25 mei 2018 de tijd om zich aan de nieuwe eisen van de nieuwe privacywetgeving aan te passen."

Van zodra de informatie omtrent GDPR ons ter ore is gekomen, heeft 7211 BVBA zich ingezet om te voldoen aan zoveel mogelijk eisen die de GDPR stelt, naar goed vermogen en in vol vertrouwen.

Dit brengt met zich mee dat we onze klanten, leveranciers, partners enz... ten allen tijde op de hoogte trachten te houden van wat 7211 BVBA exact doet met de gegevens die ons door u verstrekt worden.

Als bescheiden KMO is onze structuur gelukkig zeer eenvoudig en transparant, en kunnen we ook steeds duidelijk zijn over de redenen waarvoor we uw gegevens gebruiken, kunnen we u verzekeren dat we steeds het nodige doen om gegevens die u ons toevertrouwde, veilig te bewaren, en kan u op eenvoudig verzoek vragen uw gegevens te schrappen uit onze registers, zolang dit niet in strijd is met de wettelijke termijnen die we moeten volgen voor het bewaren van uw gegevens - bijvoorbeeld uw facturen en facturatiegegevens.

In 90% van de gevallen verstrekken onze klanten enkel hun "standaard facturatie gegevens". Dit houdt in: Naam van het bedrijf, Ondernemingsvorm, Adresgegevens, Contactpersoons gegevens met e-mailadres voor communicatie en facturatie, telefoonnummer voor communicatie, BTW nummer voor facturatie. Deze gegevens gebruiken we enkel voor facturatie en de communicatie daaromtrent. Wanneer we uw gegevens voor IETS ANDERS dan facturatie willen gebruiken, vragen we u hiervoor EERST uw toestemming.

Indien we ANDERE / MEER gegevens opvragen, is dit enkel omdat we deze nodig hebben om u de oplossing te kunnen bieden die u ons vraagt.

  • De gegevens die TELECOM klanten ons verstrekken worden enkel gebruikt om de TAAK die u ons heeft gegeven, in orde te brengen. Deze gegevens worden dan ook enkel gedeeld met de leverancier(s)/operator(en) die nodig zijn om het gevraagde in orde te brengen.
  • De gegevens die MEDIA klanten (websites, shadow URL's, ShopCenter, Social Media, Google AdWords, ...) ons bezorgen, dienen eveneens enkel om de taken die u ons op dit niveau/onderwerp gegeven hebt, goed te kunnen uitvoeren.
  • De gegevens die EVENT deelnemers verstrekken, dienen enkel om te voldoen aan het gestelde doel van het event op zich. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat de verstrekte gegevens aan de event-partners worden gegeven, met als doel dat zij zich kunnen voorstellen of u extra kunnen informeren na het event. Indien u dit NIET wenst, kan u zich ten allen tijde UITSCHRIJVEN voor het event in kwestie. Deelname aan een dergelijk event is namelijk een vrije keuze.

De toepassing van deze wetgeving is om uw gegevens te beschermen. Daar kunnen we enkel voorstander van zijn. Uw toestemming zal echter steeds nodig zijn om meer te doen - of iets anders te doen - met uw gegevens dan wat hierboven omschreven staat. Voor bv het aankrijgen van een nieuwsbrief, zal u eerst uw toestemming moeten geven. Wil u graag op de hoogte blijven van events, moet u hiervoor uw toestemming geven. Zelfs voor een berichtje op uw verjaardag vanuit zakelijk oogpunt, moet u uw toestemming geven.

Wij gaan het u dan ook gemakkelijk maken! Via dit apart formulier, kan u ons laten weten of u akkoord gaat met het verwerken van de door u verstrekte gegevens voor de taak die ons geeft, en kan u meteen kiezen wat we nog met uw gegevens mogen doen. Vanaf 25 mei 2018 zal geen enkele aanvraag meer behandeld worden zonder voorafgaande toestemming voor het gebruiken/verwerken/opslagen van de nodige gegevens!

Mocht u toch nog meer vragen hebben over dit onderwerp, mag u ons gerust contacteren. Als we nog tijd over hebben na al deze extra administratie, staan we u graag te woord.

 

met vriendelijke groeten,

Tom Hofman - zaakvoerder 7211